JAK POPRAWNIE USTAWIĆ ANTENĘ W IRLANDII

Dotyczy dekoderów:
– BOX+
– PVR BOX+
– turboBOX+
– mediaBOX+
– wifiBOX
– wifiPremiumBOX

- Ultrabox 4K

Sam możesz zainstalować antenę!

W wielu przypadkach nie jest to trudne. Zanim zdecydujesz się zacząć montaż anteny we własnym zakresie, przeczytaj poniższą instrukcję.

Instalacja samodzielna jest łatwiejsza, jeśli:

1. Miejsce zamontowania anteny jest łatwo dostępne i nie wymaga pracy na wysokości (ogród, taras).

2. Budynek jest Twoją własnością i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3. Odległość od anteny do Dekodera nie jest duża (nie przekracza 30 m) i nie ma po drodze wielu przeszkód.

4. Mocowanie anteny nie wymaga przewiercania stropów i grubych ścian.

5. Masz drugą osobę do pomocy.

 

Przed przystąpieniem do montażu:

1. Wybierz miejsce instalacji anteny – powinno ono zapewniać widoczność nieba w kierunku południowym.

2. Zgromadź materiały i narzędzia:

– zestaw antenowy, czyli antenę z konwerterem (dla dekodera PVR BOX+ zalecamy konwerter podwójny typu Twin)

– maszt anteny lub wspornik montowany do ściany albo balustrady (sprzedawane oddzielnie)

– kabel antenowy 75 Ohm właściwy do instalacji satelitarnej, odpowiedni do użycia na zewnątrz (do budowy pełnej instalacji Dekodera HD z nagrywarką będziesz potrzebował dwóch odcinków kabla)

– złącza typu „F”, dobrane do średnicy kabla koncentrycznego

– klucze i narzędzia potrzebne do zamocowania masztu, wiertarkę z udarem i wiertła do ścian

– kompas, kątomierz, linijkę

– opaski do mocowania kabla lub klej, taśmę izolacyjną, kołki rozporowe itp. oraz w przypadku kiedy nie ma możliwości wykonania otworu do przeprowadzenia kabla specjalny płaski odcinek kabla ze złączami typu „F”, złączki do instalacji odgromowej

3. Na zakupy wybierz się do dobrego sklepu ze sprzętem satelitarnym www.eiresat.ie

 

Uwaga! W przypadku PVR BOX+ zalecamy, aby doprowadzić dwa niezależne sygnały z satelity Hot Bird, czyli dwa przewody poprowadzone od podwójnego konwertera (typu Twin). Użycie zwykłej instalacji antenowej z jednym kablem koncentrycznym jest możliwe po wyłączeniu wejścia antenowego ANT 2. W tym przypadku jednak funkcje związane z nagrywaniem zostaną ograniczone, a oferta VOD+ będzie wymagała więcej czasu na aktualizacje. Zalecamy korzystanie z tej możliwości tylko w wyjątkowych wypadkach.

 

Montaż masztu lub wspornika anteny

Masztem powinna być stalowa rura o średnicy zewnętrznej zalecanej w instrukcji montażu anteny (ok. 35 – 45 mm). W sklepach z antenami satelitarnymi można zaopatrzyć się w różnego typu uchwyty do anten mocowane do muru, poziomej barierki lub słupa.

1. Wybierz uchwyt dostosowany do miejsca montażu.

2. Uchwyt należy zamocować do sztywnego podłoża i bardzo solidnie, ze względu na możliwe skutki upadku anteny.

3. W budynkach wyposażonych w instalację odgromową maszt powinien być do niej podłączony (przewodem 50 mm2 Cu lub 80 mm2 Fe), a zewnętrzne żyły przewodów antenowych połączone z masztem (przewodem 40mm2 Cu).

4. Powyższe wymagania dotyczące zabezpieczenia nie obowiązują, jeśli antena umieszczona jest niżej, niż 2 metry od szczytu dachu i bliżej, niż 1,5 metra ściany od budynku, czyli na przykład na balkonie.

 

Prowadzenie przewodów

1. Dobrej jakości przewód o długości 30 metrów (dłuższy przewód wymaga zastosowania wzmacniacza sygnału), który połączy zestaw antenowy z dekoderem BOX+, nie ma wpływu na jakość odbioru. Odradzamy łączenie przewodu z kilku odcinków chyba, że jedynym sposobem doprowadzenia sygnału od anteny do wnętrza budynku będzie użycie specjalnej złączki, umieszczanej w oknie w postaci odcinka płaskiego kabla.

2. Przewód powinien być zamocowany i poprowadzony w miejscach, gdzie nie ma ryzyka potknięcia się o niego lub jego uszkodzenia.

3. Unikaj ostrego zginania przewodu.

4. Jeśli konwerter jest wyposażony w specjalną uszczelkę, zapobiegającą przenikaniu wody, należy założyć ją na kabel przed osadzeniem wtyczek (konwertery z rozsuwaną obudową nie wymagają uszczelki).

5. Po sprawdzeniu, jaka długość kabla jest Ci potrzebna, kup odcinek z przynajmniej 3-metrową rezerwą. Jeśli posiadasz większą jego ilość utnij kabel dopiero po jego ułożeniu.

6. Złączki typu “F” należy nakręcać ciasno na kabel koncentryczny, posługując się w razie potrzeby szczypcami (lepiej użyć specjalnego kluczyka). Ważne, aby starannie przygotować przewód oraz sprawdzić, czy fragmenty metalowego oplotu kabla koncentrycznego nie dotyka do żyły środkowej.

Montaż i wstępne ustawienie anteny

Połącz poszczególne części zgodnie z dołączoną do anteny instrukcją. Należy zachować ostrożność, aby nie skrzywić powierzchni czaszy antenowej).
Po zamontowaniu konwertera regulujemy wstępnie kąty konwertera A i elewacji B, które oznaczone są na rysunkach poniżej.

Zestawienie wartości kątów potrzebnych do ustawienia anteny: http://www.satbeams.com/footprints/irlandia

 

 

Ustawienie kąta konwertera – A

1. Jeśli na konwerterze jest skala, bądź posiadasz kątomierz, obróć konwerter w mocowaniu o odczytany z tabelki kąt A, właściwy dla najbliższego miasta.

2. Kąt A odmierz od pionu, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc na antenę z przodu, od strony konwertera. Na tym etapie instalacji dokładne ustawienie kąta A nie jest konieczne. Poprawki wprowadzisz w końcowej fazie regulacji anteny.

3. Za pomocą śrub mocujących zablokuj ustawienie konwertera w uchwycie wysięgnika.

  

Ustawienie kąta elewacji – B Drugim krokiem jest ustawienie kąta B – tzw. kąta elewacji, czyli takiego, pod którym antena “patrzy w górę”.

1. Kąt ustaw według podziałki, która znajduje się na mocowaniu anteny, uwzględniając ewentualne odchylenie masztu od pionu. Nie jest to kąt odchylenia anteny do góry, ponieważ anteny paraboliczne offsetowe “patrzą” w górę już wówczas, gdy czasza jest zamontowana pionowo. W przypadku braku podziałki można zacząć od prawie pionowego ustawienia czaszy.

2. Zablokuj tymczasowo to ustawienie śrubami, służącymi do regulacji pochylenia czaszy.
Ustawienie kierunku anteny (kąta C)

Trzeci krok to ustawienie kąta C (azymut minus 180º). Liczy się go od kierunku południowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

1. Zamocuj antenę na maszcie i ustaw kąt C.

2. Przykręć przewody do konwertera i do odbiornika.

3. Podłącz dekoder do TV zgodnie z instrukcją i uruchom go.

 


Dotyczy dekoderów:
– BOX+
– PVR BOX+
– turboBOX+
– mediaBOX+
– wifiPremiumBOX+

Na ekranie telewizora pojawi się plansza “EKRAN AKTYWACYJNY” ze wskazaniami siły i jakości (parametry te wyświetlają się także na wyświetlaczu dekodera BOX+). Należy spodziewać się, że parametr “Siła” będzie miał wartość większą od zera (np. 50%, zależnie od rodzaju konwertera i długości kabla antenowego), co potwierdza poprawne połączenie dekodera HD z konwerterem. Zazwyczaj parametr “Jakość” będzie równy zeru, gdyż “trafienie” w satelitę przy wstępnych ustawieniach jest mało prawdopodobne.


Dotyczy dekoderów:
– BOX+ (Sagemcom PVR Ready)
– wifiBOX+

Sprawdź poziom sygnału satelitarnego. Ułatwi Ci to wskaźnik poziomu i jakości sygnału, który można wywołać wybierając z planszy MENU GŁÓWNEGO opcję USTAWIENIA, a następnie WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW, i SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW.

Należy spodziewać się, że parametr “Poziom sygnału” będzie miał wartość większą od zera (np. 50%, zależnie od rodzaju konwertera i długości kabla antenowego), co potwierdza poprawne połączenie dekodera HD z konwerterem. Zazwyczaj parametr – “Jakość sygnału” – będzie równy zeru, gdyż “trafienie” w satelitę przy wstępnych ustawieniach jest mało prawdopodobne.Dotyczy dekoderów:

– PVR BOX+ (PACE PVR)
– PVR BOX+ (Philips PVR HD)
– BOX+ (Philips HD)Sprawdź poziom sygnału satelitarnego w menu USTAWIENIA, 7 – PARAMETRY TECHNICZNE,
1 – USTAWIENIA ANTENY. Zazwyczaj pasek sygnału będzie czerwony lub pomarańczowy, gdyż “trafienie” w satelitę przy wstępnych ustawieniach jest mało prawdopodobne.

Wycelowanie i regulacja anteny

1. Obserwuj wskazania siły i jakości sygnału na dekoderze (tu przyda się pomoc drugiej osoby) i wykonuj delikatne ruchy anteną tak, aby położenie wysięgnika, na którym zamocowany jest konwerter zmieniało się jednorazowo o mniej niż pół centymetra.

2. Po każdej zmianie położenia odczekaj chwilę z odczytem wskazań, aby sygnał się ustabilizował.

3. Poszukuj pozycji, w której wskazania są najwyższe. Jeśli wstępne ustawienie kątów B i C było właściwie, to ostatecznie położenie będzie różnić się o kilkanaście milimetrów.

Uwaga! Decydujące jest wskazanie jakości sygnału. Ustawiając antenę należy kierować się maksymalną wartością parametru jakości, nawet kosztem zmniejszenia siły sygnału.

Jeśli znajdziemy położenie anteny z maksymalną siłą sygnału i jakością wynoszącą zero oznacza to, że antena skierowana jest na innego satelitę. W takim przypadku należy szukać w dalszym ciągu, zmieniając przede wszystkim kierunek anteny (kąt C). Po wyszukaniu satelity należy wyregulować ustawienie konwertera, kierując się najlepszą jakością.

Przesuwając konwerter w uchwycie anteny przybliżającej i oddalającej go względem czaszy oraz obracając konwerter (kąt A), wyszukaj najlepszy sygnał. Następnie dokręć śruby uchwytu mocującego konwerter oraz śruby mocujące antenę do masztu (te ostatnie należy przykręcać na przemian, jednocześnie kontrolując parametry sygnału, aby powstałe odkształcenia elementów mocowania anteny nie zmieniły jej ustawienia). Anteny mocowane do masztu dwiema śrubami, mogą po ich dokręceniu wymagać dodatkowej korekcji elewacji (kąta B). Pamiętaj o mocnym dokręceniu śrub ustalających elewacje anteny (potrzebne będą dwa klucze).

Dobre rady

1. Zobacz jak są ustawione anteny u sąsiadów. Twoja też powinna być skierowana tak samo, ponieważ większość anten w Polsce ustawiona jest na satelitę Eutelsat Hot-Bird 13E, z której nadaje platforma nc+.

2. Jeśli wskazania kompasu są zakłócane przez stalowe elementy konstrukcji budynku, wyznacz potrzebny kierunek z miejsca oddalonego przynajmniej o kilka metrów.

3. Jeśli nie możesz skorzystać z poprzednich wskazówek, spróbuj ustawić antenę w kierunku słońca o godzinie 13:00 czasu letniego.

4. Jeśli nie złapałeś sygnału z satelity, zmień minimalnie kąt B i ponownie go szukaj, poruszając anteną poziomo.

5. Jeżeli antena “patrzy w górę” pod kątem B, daszek lub balkon powyżej mogą zasłonić sygnał z satelity.

6. Antena nie będzie odbierać sygnału z satelity, przesłoniętego przez pobliskie budynki lub drzewa.

7. Pamiętaj o bezpieczeństwie, jeśli masz wątpliwości – wezwij instalatora. Profesjonalny instalator będzie mógł wykonać bardziej złożoną instalację, przystosowaną także do odbioru programów z satelity Astra.