Menu
Your Cart

Terms & Conditions

§ 1. Strony transakcji

 1. Sklep znajdujący się pod adresem: eiresat.ie gdzie prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: anteny satelitarne, dekodery, uchwyty, konwertery, kable antenowe oraz inne akcesoria TV-SAT.

 2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie eiresat.ie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej NABYWCA.

 3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów jest sklep eiresat.ie  zwana dalej SKLEPEM.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronach sklepu: eiresat.ie w chwili składania zamówienia.

 2. SKLEP zastrzega, że sprzedaż produktów uczestniczących w niektórych promocjach może być kierowana tylko do osób fizycznych (końcowego klienta - konsumenta).

 3. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawionych na stronach sklepu eiresat.ie wyrażone są w euro i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 4. Wszystkie produkty przedstawione na stronach sklepu eiresat.ie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta

§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień w sklepie eiresat.ie następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie sklepu eiresat.ie lub przez telefon u dowolnego Doradcy Klienta pod numerem infolinii: 0873523966, za pomocą poczty elektronicznej na adres info@eiresat.ie o

 3. SKLEP potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, lub najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego.

 4. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymania zamówienia telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, SKLEP zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu jego potwierdzenia jeśli pomimo podjętych prób kontaktu potwierdzenie otrzymania zamówienia nie było możliwe.

 5. Przyjęcie zamówienia przez SKLEP następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez SKLEP następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim.

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  - za pobraniem, przy zamówieniach powyżej 200€ tylko na terenie Dublina,
  - przelewem bankowym przed dostawą towaru
  - kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Mastercard) -tylko przy odbiorze osobistym towaru w naszej siedzibie,

 2. W przypadku płatności przelewem rachunek zostanie wysłany wraz z zakupionym towarem.

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, SKLEP niezwłocznie informuje o tym NABYWCĘ.

 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP do dnia wysłania towaru do NABYWCY.

 3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia.

 4. W przypadku płatności kartą kredytową lub płatniczą, ze względu na Państwa bezpieczeństwo, transakcja podlega weryfikacji przez centrum autoryzacji kart SumUp.ie Może to spowodować jednodniowe opóźnienie w wysyłce tych towarów, dla których na stronach SKLEPU podana jest dostępność: wysyłka natychmiast.

 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru.

 6. Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone NABYWCY niezwłocznie.

 7. W szczególnych przypadkach, dotyczących:
  - niektórych zamówień, o wartości przekraczającej €500,-
  - produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, lub
  - odroczenia wysyłki i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych,
  może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez SKLEP faktury pro-forma na wskazany w niej rachunek bankowy.

 8. Przedpłata wymagana jest zawsze w przypadkach zamówień na produkty, które mają być w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY (np. wykonanie uchwytu do anteny) oraz zamówień na produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor). Obowiązek wniesienia przedpłaty w całości dotyczy sytuacji, gdy na zlecenie NABYWCY ma być dokonana zmiana w produkcie lub nadanie mu nietypowych cech. Płatność przed przystąpieniem do zmian w produkcie lub przed nadaniem mu nietypowych cech dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy SKLEPU na podstawie faktury pro-forma lub kartą.

 9. Do każdej przesyłki SKLEP dołącza dowód zakupu towaru w postaci rachunku.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Irlandii oraz poza granicami kraju. W dniu wysłania zamówienia z magazynu NABYWCA jest informowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o wysyłce zamówienia.

 2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia.

 3. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską lub transportem własnym.

 4. Dostawy zagraniczne realizowane są wyłącznie dla przesyłek o wadze do 30 kg.

 5. Wartości opłat są wyliczane przez system i podawane w momencie składania zamówienia.

 6. Wartości opłat za przesyłki krajowe można sprawdzić poprzez dodanie przedmiotu do koszyka. Opłaty za przesyłki międzynarodowe są każdorazowo określane przez pracownika Działu Realizacji przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i podawane do wiadomości NABYWCY.

 7. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i podawane do wiadomości NABYWCY.

 8. Ewentualna zmiana standardu lub sposobu dostawy, dokonana przez NABYWCĘ już po wysyłce towaru z magazynu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może się wiązać z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały NABYWCĘ.

 9. NABYWCA zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.

 10. 10. NABYWCA przed pokwitowaniem odbioru przesyłki powinien zbadać stan opakowania oraz w miarę możliwości jego zawartości w chwili doręczenia. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, NABYWCA powinien zgłosić ten fakt kurierowi i spisać protokół.

 11. Na życzenie NABYWCY towar może być wysłany w terminie późniejszym, dogodnym dla NABYWCY. Gotowy do wysyłki towar może być przechowywany w magazynie SKLEPU bezpłatnie do 30 dni pod warunkiem wpłacenia w całości należności za zakupiony towar lub do 14 dni w przypadku przesyłek płatnych w całości lub częściowo przy odbiorze. Po upływie terminów określonych powyżej, będzie naliczana opłata za składowanie w wysokości €1,00 zł za jedną paczkę za każdy następny dzień składowania.

§ 7. Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie eiresat.ie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

 2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Autoryzowane placówki serwisowe na terenie Irlandii lub Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta są uprawnione do dokonania wszelkich napraw gwarancyjnych.

 3. W przypadku, gdy NABYWCA prowadzi działalność gospodarczą, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu NABYWCA może zgłosić do Działu Reklamacji  poprzez stronę internetową (po zalogowaniu do „Panelu Klienta" w zakładce reklamacje) lub telefonicznie pod numerem 0873523966, lub też pocztą elektroniczną na adres: info@eiresat.ie

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) NABYWCA ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

 3. Zwracany towar, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, powinien zostać odesłany do magazynu SKLEPU .

 4. NABYWCA zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez NABYWCĘ za pobraniem.

 5. Kwota sprzedaży zostanie zwrócona NABYWCY niezwłocznie, po otrzymaniu towaru przez SKLEP.

 6. NABYWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu SKLEP sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji wobec przewoźnika.

 7. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez NABYWCĘ w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się w szczególności zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY oraz produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor).

 8. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia NABYWCY. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowej ingerencji NABYWCY, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru przez NABYWCĘ, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian oprogramowania lub adaptacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu.

 2. SKLEP prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie towaru oraz jego cenie. W razie wątpliwości NABYWCA może zwrócić się do SKLEPU za pomocą poczty elektronicznej na adres info@eiresat.ie lub telefonicznie na Infolinii 0873523966w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.

 3. SKLEP nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu NABYWCA nie ma prawa do odstąpienia od umowy jeśli wykorzystał towar w celu przetestowania.

 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 5. Wraz ze złożeniem zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. z 17.06.2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926). NABYWCY przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia.

 6. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 7. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Irlandzkiego prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 r.